- Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để tính án phí;
- Vụ án dân sự không có giá ngạch: là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự không phải là một số tiền hoặc không thể xác định được giá trị bằng một số tiền cụ thể;
- Vụ án dân sự có giá ngạch: là vụ án mà trong đó yêu cầu của đương sự là một số tiền hoặc là tài sản có thể xác định được bằng một số tiền cụ thể;
- Số tiền tranh chấp: Vui lòng nhập kết quả viết liền, không dấu chấm, phẩy, dấu cách... Ví dụ số tiền tranh chấp là 5 triệu đồng thì sẽ nhập là: 5000000;


{{NumberFormat(KetQua)}} đ
{{NumberFormat(TamUng)}} đ
Lưu ý: Kết quả trên đây chỉ mang tính tham khảo, không phải là nội dung tư vấn cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào.

TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY
TỪ KHÓA NỔI BẬT