Cho vay không có giấy tờ và cách đòi lại

 

Thông thường, vấn đề vay tài sản đều dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, tùy vào nhu cầu, mục đích vay với số tiền lớn hay nhỏ. Trong một số trường hợp vì quá tin tưởng nên không có giấy tờ vay nợ. Như vậy, đặt ra câu hỏi là nếu thực sự các bên không ký kết bằng văn bản với nhau khi người vay xù nợ thì người cho vay có đòi lại được số tiền đó không và nếu có thì lấy lại số tiền đó bằng cách nào.

Theo quy định pháp luật tại Điều 463, Điều 466 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Bản chất của hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Nghĩa vụ trả nợ của bên bên vay

Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý; Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau: Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này; Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Cách đòi lại số tiền cho vay

Mặc dù các bên có thỏa thuận với nhau bằng một hình thức nào đó nhưng không lập văn bản thì vấn có những cách chứng minh về sự thỏa thuận này như:

Gọi điện trao đổi để mục đích bên vay họ thừa nhận số tiền vay nhưng vì lý do nào đó mà họ chưa trả hoặc không trả (cuộc gọi này cần được gi âm làm nguồn chứng cứ)

Tại thời điểm đó có thể có người khác làm chứng về vấn đề các bên cho vay này, có thể yêu cầu họ làm chứng; Miễn là làm cho người vay họ thừa nhận bằng cách nào đi nữa; Có thể là nội dung tin nhắn vay tiền, hay nội dung email, người làm chứng xác nhận có việc vay tiền.

Tất cả là nguồn chứng cứ để nếu có đưa nhau ra Tòa án thì vẫn có cơ sở chứng cứ để giải quyết và đòi lại số tiền đã cho vay.

Nói tóm lại, trong vấn đề vay mượn để đảm bảo cơ sở nếu có phát sinh xảy ra tranh chấp các bên nên xác lập bằng văn bản và ký/điểm chỉ vào hoặc ít nhất bằng một hình thức nào đó cần có sự ghi nhận lại sự kiện cho vay này.