Công bố chỉ tiêu số lượng bổ nhiệm các ngạch Điều tra viên cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân năm 2022

 

Ngày 03/06/2022 Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Kế hoạch 59/KH-VKSTC về tổ chức thi tuyển Điều tra viên sơ cấp, Điều tra viên trung cấp, Điều tra viên cao cấp ngành Kiểm sát năm 2022.

Cụ thể tại Tiểu mục 1 Mục II Kế hoạch 59/KH-VKSTC có đề cập tới chỉ tiêu số lượng bổ nhiệm các ngạch Điều tra viên cho Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân năm 2022 như sau:

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 07 Điều tra viên cao cấp, 09 Điều tra viên trung cấp, 30 Điều tra viên sơ cấp;

- Chỉ tiêu tại Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương: 02 Điều tra viên cao cấp, 01 Điều tra viên sơ cấp.

Ngoài ra tại Tiểu mục 4 Mục II Kế hoạch 59/KH-VKSTC có quy định hồ sơ ứng viên đăng ký thi tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký thi tuyển Điều tra viên;

- Văn bản đề nghị của Lãnh đạo và cấp ủy Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự trung ương xét tuyển người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và khả năng để dự thi;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu quản lý cán bộ, công chức của Bộ Nội vụ (không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ), có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị;

- Bản kiểm điểm công tác 03 năm trước liền kề đến khi đăng ký dự thi (có xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan);

- Văn bản nhận xét đánh giá của tập thể Lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị;

- Bản sao Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức đang giữ và bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn ngạch dự thi;

- Nhận xét đánh giá của cấp ủy hoặc chính quyền nơi cư trú; cấp ủy hoặc Chỉ huy đơn vị quân đội quản lý về hành chính quân sự tại thời điểm đăng ký dự thi;

- Giấy khám sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cơ quan y tế có thẩm quyền kết luận cấp).