Hiểu chính xác về BHYT 05 năm liên tục  

 

Hiện nay, trên thẻ BHYT có dòng chữ "thời điểm đủ 05 năm liên tục". Vậy dòng chữ này có ý nghĩa như thế nào? Nếu như đóng đủ BHYT đủ 05 năm liên tục thì sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Làm thế nào để được hưởng quyền lợi đó? Đây là là những câu hỏi được hầu hết mọi người đặt ra đối với dòng chữ "thời điểm đủ 05 năm liên tục" trên thẻ BHYT của mình. 

"Thời điểm đủ 05 năm liên tục" trên thẻ BHYT dùng để xác định thời gian người tham gia BHYT đủ 05 năm liên tục. Dưới đây, Có gì mới hôm nay? sẽ giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về BHYT tế 05 năm liên tục và quyền lợi của mình khi đạt mốc thời gian này.

1. Thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục được xác định thế nào?  

Thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Nếu như gián đoạn thì thời gian gián đoạn chỉ được tối đa 03 tháng. Quá 03 tháng thì không được tính là 05 năm liên tục nữa mà sẽ tính lại từ đầu.

2. Tham gia BHYT 05 năm liên tục được hưởng quyền lợi gì? 

Người bệnh sẽ được bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến. Khi tham gia BHYT 05 năm liên tục, người bệnh sẽ được bảo hiểm chi trả chi phí khám chữa bệnh ở mức cao hơn. Tuy nhiên để được hưởng quyền lợi này thì người bệnh phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.

3. Điều kiện để được hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT 05 năm liên tục 

- Khám, chữa bệnh đúng tuyến. 

- Số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. 

Tiền khám, chữa bệnh được chi trả theo nguyên tắc cùng chi trả nghĩa là bảo hiểm sẽ tiến hành chi trả một phần và người khám chữa bệnh cũng sẽ phải chi trả một phần. Nếu số tiền mà người khám chữa bệnh chi trả trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở thì người khám, chữa bệnh sẽ được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. Khi đã được cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm, nguyên tắc cùng chi trả sẽ không tiếp tục áp dụng trong năm đó, tức người đi khám chữa bệnh sẽ không cần tiếp tục cùng với bảo hiểm xã hội chi trả các chi chi phí khám chữa bệnh đến hết năm dương lịch. Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì từ ngày 01/07/2019 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. 

Cơ quan chịu trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận là cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ đề nghị cấp bao gồm: 

- Bản chính các hóa đơn chi trả. 

- Biên lai thu tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ đầu năm. 

- Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng.

Ví dụ:

Một người điều trị ung thư có tổng chi phí khám chữa bệnh BHYT là 300 triệu đồng/năm. Người này thuộc đối tượng hưởng 80% mức chi trả của BHYT. Khi chưa đủ điều kiện được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm”, người bệnh sẽ phải cùng chi trả 20% chi phí KCB BHYT tương ứng với 60 triệu đồng. Nếu họ đã được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” sẽ không phải cùng chi trả 60 triệu đồng này nữa mà tổng chi phí điều trị sẽ do BHYT chi trả.

Hình ảnh minh họa.

Như vậy, để được hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT 05 năm liên tục thì người bệnh phải khám chữa bệnh đúng tuyến và trong năm dương lịch có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến lớn hơn 06 tháng lương cơ sở. Nếu như khám, chữa bệnh đúng tuyến nhưng số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh đúng tuyến trong năm nhỏ hơn 06 tháng lương cơ sở thì cũng không được hưởng. Trường hợp số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở nhưng lại khám, chữa bệnh trái tuyến thì cũng sẽ không được hưởng quyền lợi. Ngoài ra, số tiền đồng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm phải được chi trả khi khám chữa bệnh đúng tuyến thì mới được tính vào số tiền cùng chi trả trong năm lơn hơn 06 tháng lương cơ sở, còn nếu như chi trả khi khám chữa bệnh trái tuyến thì cũng không được tính. Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên thì sẽ được hưởng đủ các quyền lợi khi tham gia BHYT 05 năm liên tục. Rõ ràng, đây là một trong những quy định hướng đến việc đảm bảo tối đa quyền lợi của người tham gia BHYT trong quá trình khám, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế.