Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp trong Tết Quý Mão năm 2023

 

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi. Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị 19-CT/TW năm 2022 về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức Tết Quý Mão. Trong đó có nội dung quan trọng về cụ thể:

Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp;

Không tổ chức đoàn của Trung ương thăm, chúc Tết cấp uỷ, chính quyền các tỉnh, thành phố;

Nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; 

Chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công;

Không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan;

Không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chi tiết tại Chỉ thị 19-CT/TW năm 2022