Năm 2021 trễ hạn nộp phạt vi phạm giao thông sẽ được xử lý ra sao?

 

Hiện nay, rất nhiều người chưa nắm rõ quy định về việc phải nộp thêm tiền khi đến thời hạn mà chưa hoàn thành nghĩa vụ đóng phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đơn cử như hành vi tham gia giao thông khi bị CSGT xử lý lập biên bản, ra quyết định xử phạt và cho xe về đồn, trong quyết định xử phạt đó có ghi ngày tháng, địa điểm để người tham gia giao thông có thể tới đóng tiền phạt và lấy phương tiện về. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang thắc mắc liệu đến hẹn rồi mà vẫn để xe ở đó thì có phải trả thêm tiền cho những ngày xe của mình nằm bãi tại cơ quan hay không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 153/2013/TT-BTC quy định nội dung trên:

1. Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp. Không tính chậm nộp tiền phạt trong thời hạn cá nhân vi phạm hành chính được hoãn thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 1 Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 có quy định:

1. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Như vậy, Tiền nộp phạt = Tiền phạt chưa nộp + (Tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp)

Theo đó, số ngày chậm nộp tiền phạt bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ quy định và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp tiền phạt, thời hạn hoãn thi hành quyết định xử phạt đến trước ngày cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước ủy nhiệm thu phạt.