Nội dung tuyên truyền về tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh

 

Ngày 22/11/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4527/SGDĐT-CTTT triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ công văn 4231/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Kế hoạch triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện kế hoạch triển khai “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 và Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01 tháng 12 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” trong đó có các nội dung tuyên truyền về tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Đơn vị sử dụng cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội để truyền thông về Luật Phòng, chống HIV/AIDS, các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS; 

- Tình hình dịch HIV/AIDS ở Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh: Dịch HIV tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp; đường lây truyền HIV đang thay đổi qua quan hệ tình dục không an toàn trong cả các nhóm;

- Lợi ích của tư vấn xét nghiệm sớm HIV; vận động những người có hành vi nguy cơ cao đi xét nghiệm HIV định kỳ; lợi ích của việc tiếp cận sớm các dịch vụ chăm sóc điều trị HIV/AIDS; 

- Tuyên truyền thông điệp Không phát hiện = Không lây truyền (K=K) để người nhiễm HIV tiếp cận sớm dịch vụ điều trị thuốc kháng vi rút (ARV); 

- Đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS tham gia cũng như sự cần thiết, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh HIV/AIDS.

- Truyền thông giảm kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS và người thân của họ, cho các cán bộ, nhân viên y tế, cán bộ các ngành, người nhiễm HIV, người dân nói chung,... để tất cả hiểu rằng việc bảo mật theo hướng bình thường hóa chính là góp phần giảm kỳ thị phân biệt đối xử của cộng đồng dành cho người nhiễm HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Xem thêm tại Công văn 4527/SGDĐT-CTTT năm 2022.