Tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19

 

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của nhiều biến chủng mới như BA.04, BA.05... Việc tăng cường công tác tiêm phòng COVID-19 là một vấn đề cấp thiết ở thời điểm hiện tại. Ngày 22/7/2022 Bộ Y tế đã ban hành Công văn 3896/BYT-DP năm 2022 nhằm tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong tình hình hiện nay. Trong đó, Bộ Y tế yêu cầu:

- Tiêm mũi 3 cho các đối tượng:

+ Người trên 18 tuổi: Tiêm mũi 3 sau mũi 2 ba tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.

+ Người từ 12 đến dưới 18 tuổi: Tiêm mũi 3 sau mũi 2 năm tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng.

- Tiêm ngay mũi 4 cho các đối tượng đã tiêm mũi 3 bốn tháng; người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh ba tháng;

- Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh 03 ba tháng.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo:

- Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vắc xin; tập trung truyền thông và tiêm chủng cho các đối tượng, đặc biệt cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, lưu ý các trẻ có nguy cơ cao, trẻ sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vắc xin thấp; tổ chức các đội tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin đến từng địa bàn dân cư.

- Công khai các điểm tiêm chủng trên địa bàn (địa chỉ, người phụ trách, thông tin liên hệ) và thông tin đến người dân để người dân biết và đi tiêm chủng kịp thời.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tăng tốc độ tiêm chủng vắc xin cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên đặc biệt ưu tiên trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi và trẻ có nguy cơ cao; nhanh chóng hoàn thành tiêm mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong ngành theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tăng cường truyền thông, tư vấn cho học sinh, sinh viên, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, học sinh về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng.của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh, người giám hộ hợp pháp của trẻ đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời.

Căn cứ pháp lý: 

Công văn 3896/BYT-DP năm 2022