Tổng hợp 39 án lệ được công bố áp dụng tại Việt Nam (Mới nhất)

 

Tính đến ngày 02/10/2020, Việt Nam đã có tổng cộng 39 án lệ được công bố, áp dụng. Cụ thể bao gồm:

STT

Án lệ

Quyết định công bố

1

Án lệ số 01/2016/AL về vụ án “Giết người”.

 

 

Quyết định 220/QĐ-CA năm 2016

2

Án lệ số 02/2016/AL về vụ án “Tranh chấp đòi lại tài sản”.

3

Án lệ số 03/2016/AL về vụ án “Ly hôn”.

4

Án lệ số 04/2016/AL về vụ án “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

5

Án lệ số 05/2016/AL về vụ án “Tranh chấp di sản thừa kế”.

6

Án lệ số 06/2016/AL về vụ án “Tranh chấp thừa kế”.

7

Án lệ số 07/2016/AL về công nhận hợp đồng mua bán nhà được xác lập trước ngày 01/7/1991.

 

 

Quyết định 698/QĐ-CA năm 2016

8

Án lệ số 08/2016/AL về xác định lãi suất, việc điều chỉnh lãi suất trong hợp đồng tín dụng kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm.

9

Án lệ số 09/2016/AL về xác định lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường và việc trả lãi trên số tiền phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại.

10

Án lệ số 10/2016/AL về quyết định hành chính là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính.

11

Án lệ số 11/2017/AL về công nhận hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất mà trên đó đất có tài sản không thuộc sở hữu của bên thế chấp.

 

 

 

 

Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 

12

Án lệ số 12/2017/AL về xác định trường hợp đương sự được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất sau khi Tòa án đã hoãn phiên tòa.

13

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ.

14

Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi nhận trong hợp đồng.

15

Án lệ số 15/2017/AL về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.

16

Án lệ số 16/2017/AL về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển nhượng.

17

Án lệ số 17/2018/AL về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm.

Quyết định 269/QĐ-CA năm 2018

18

Án lệ số 18/2018/AL về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người”.

19

Án lệ số 19/2018/AL về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản”.

20

Án lệ số 20/2018/AL về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc.

21

Án lệ số 21/2018/AL về lỗi và thiệt hại trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản.

22

Án lệ số 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

23

Án lệ số 23/2018/AL về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm do lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm.

24

Án lệ số 24/2018/AL về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân.

25

Án lệ số 25/2018/AL về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan.

26

Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản.

27

Án lệ số 27/2019/AL về thụ lý, giải quyết vụ án hành chính liên quan đến nhà đất mà Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991.

 

 

Quyết định 293/QĐ-CA năm 2019 

28

Án lệ số 28/2019/AL về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

29

Án lệ số 29/2019/AL về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản”.

30

Án lệ số 30/2020/AL Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông.

 

 

 

Quyết định 50/QĐ-CA  năm 2020 

31

Án lệ số 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ là quyền tài sản.

32

Án lệ số 32/2020/AL Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

33

Án lệ số 33/2020/AL1 Về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.

34

Án lệ số 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị nhà nước thu hồi có bồi thường.

35

Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng.

36

Án lệ số 36/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ.

37

Án lệ số 37/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.

38

Án lệ số 38/2020/AL Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

 

Quyết định 276/QĐ-CA năm 2020

39

Án lệ số 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra.