Xóa bỏ hình thức thu phí một dừng (sử dụng tiền mặt)

 

Ngày 19/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2022 về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính Phủ yêu cầu:

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị các cơ quan ở trung ương và địa phương tiếp tục chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện xe ô tô thuộc phạm vi quản lý, không sử dụng hình thức thu phí một dừng (dùng tiền mặt) kể từ ngày 01/8/2022.

- Bộ Giao thông vận tải:

+ Chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt công tác dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, nhất là lỗi nhận diện thẻ định danh tại các trạm thu phí ETC.

+ Chỉ đạo các đơn vị Đăng kiểm xe cơ giới, các Nhà đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông có thu phí, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện dán thẻ định danh cho phương tiện giao thông khi đến đăng kiểm.

+ Nghiên cứu mở kênh giao tiếp điện tử và số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về hệ thống thu phí ETC.

- Chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông khẩn trương thực hiện dán thẻ định danh đối với phương tiện và thực hiện đầy đủ điều kiện để tham gia dịch vụ thu phí ETC. 

Căn cứ pháp lý:

Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2022