Bia Sài Gòn bị đề nghị xử phạt vì chậm nộp gần 2.500 tỉ

Thứ Sáu, ngày 16/11/2018 - 15:03

(PLO)- Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát SàiGòn nộp gần 2.500 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước trước ngày 20-11.

Ngày 16-11, Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc đã gửi công văn cho Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để yêu cầu các cơ quan này phạt hành chính và phạt tiền nộp chậm đối với Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Theo đó, hồi tháng 2-2018, khi thực hiện kiểm toán đối với báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Sabeco, KTNN đã kiến nghị Sabeco nộp về ngân sách nhà nước trên 2.495 tỉ đồng. Đây là khoản lợi nhuận chia cho cổ đông nhà nước từ nguồn lợi nhuận từ năm 2016 trở về trước.

Đến tháng 4-2018, Bộ Công Thương đã đề nghị sử dụng nguồn lợi nhuận này để nộp tiền phạt hành chính về thuế và tiền phạt chậm nộp đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt truy thu trong giai đoạn 2007-2015. Tuy vậy, đến nay Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế vẫn chưa thực hiện xử phạt hành chính và truy thu số tiền nộp chậm nói trên.

Trước đó, KTNN khu vực IV cũng gửi công văn cho Sabeco yêu cầu nộp về ngân sách nhà nước trên 2.495 tỉ đồng là số lợi nhuận của cổ đông nhà nước được hưởng trước năm 2016. Tuy vậy, khi có công văn của KTNN khu vực IV, dường như tình hình vẫn im ắng.

Bởi vậy, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc phải tiếp tục gửi công văn cho Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế để đề nghị các cơ quan này xử phạt hành chính, phạt tiền chậm nộp đối với Sabeco.

Vụ việc này, Pháp Luật TP.HCM đã nhiều lần thông tin. Theo đó, đầu năm 2018, KTNN đã tiến hành kiểm toán đối với Sabeco về báo cáo tài chính, việc sử dụng, quản lý vốn và tài sản nhà nước. Theo KTNN, báo cáo tài chính riêng giữa niên độ cho kỳ kế toán sáu tháng kết thúc ngày 30-6-2017 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán, tại thời điểm 30-6-2017 lợi nhuận mà Sabeco chưa phân phối lũy kế trước ngày 31-12-2016 là hơn 2.900 tỉ đồng.

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau phân phối tại thời điểm 31-12-2016 của Sabeco là hơn 2.800 tỉ đồng. Sabeco đã phân phối tiếp gần 76 tỉ đồng lợi nhuận của năm 2016 vào quý I-2017. Như vậy, lợi nhuận còn lại của các năm từ 2016 trở về trước là hơn 2.700 tỉ đồng.

Căn cứ vào tỉ lệ sở hữu vốn nhà nước tại Sabeco vào thời điểm 31-12-2016 là 89,59%, KTNN đã kiến nghị nộp ngân sách nhà nước lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước hơn 2.400 tỉ đồng.

Cũng tại thời điểm đó, KTNN cũng gửi văn bản cho Bộ Tài chính đề nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan “khẩn trương tổ chức truy nộp ngân sách nhà nước” khoản lợi nhuận từ năm 2016 trở về trước. Đồng thời có ý kiến với Bộ Công Thương, Sabeco về việc chia cổ tức năm 2017 cho “cổ đông nhà nước” theo đúng tỉ lệ vốn điều lệ mà Nhà nước nắm giữ đến ngày 28-12-2017 là 89,59%.  

CHÂN LUẬNTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY