Kinh Doanh

  • Sẽ thanh tra toàn diện một số ngân hàng thương mại

    Ông Đào Minh Tú - phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - khẳng định ngành ngân hàng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, không hạ chuẩn tín dụng.
  • 27/05/2022 12:43
  • Giám sát ngân hàng  Ngân hàng thương mại 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn