Theo dõi thời sự

  • Xã ‘thêm’ 60m2 diện tích mỗi lô đất, gần 18 năm qua 138 hộ không làm được 'sổ đỏ'

    Huyện cho cấp đất 140m2/lô, nhưng xã tự tăng diện tích lô đất lên thành 200m2 khiến gần 18 năm qua 138 hộ gia đình không làm được "sổ đỏ" đất đai.
  • 08/12/2022 20:30
  • số đỏ  Diện tích đất 
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn