Doanh nghiệp trúng thầu sau khi đề xuất dự án BT nghìn tỷ: Được luôn tỉnh bảo lãnh vay vốn!

Thứ ba, 22/05/2018 - 07:40

UBND tỉnh Bắc Giang đã ra hàng loạt các quyết định yêu cầu: Nhà đầu tư thực hiện dự án BT nghìn tỷ tự dùng vốn tự chủ và vốn vay thương mại huy động. Nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án này. Thế nhưng, cũng chính lãnh đạo tỉnh Bắc Giang lại đồng ý bảo lãnh cho doanh nghiệp này vay hàng chục tỷ từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh để làm dự án.

Ngày 8/11/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định số 1789/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT nghìn tỷ. Doanh nghiệp trúng thầu chính là Công ty TNHH Tân Thịnh. Đây cũng là doanh nghiệp đề xuất dự án BT này.

Tổng mức đầu tư dự án được chốt là hơn 1.163 tỷ đồng. Doanh nghiệp này sẽ được khai thác 14,25 ha đất ở để phân lô, bán nền ngay tại khu đô thị phía nam TP Bắc Giang để thanh toán kinh phí thực hiện dự án.

Dự án được khởi công vào tháng 11/2016 gồm: tổng chiều dài tuyến xây dựng xấp xỉ 10,62 km. Trong đó, cầu Đồng Sơn chỉ dài có 357m, cầu Văn Sơn dài 21,1m. Trong khi phần đường dẫn hai đầu cầu dài đến 10,263km.

 

UBND ra văn bản khẳng định: Nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án, nhà đầu tư thực hiện vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại để thực hiện toàn bộ dự án.

UBND ra văn bản khẳng định: Nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án, nhà đầu tư thực hiện vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại để thực hiện toàn bộ dự án.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, tại Quyết định số 132/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 3/3/2016, về việc phê duyệt đề xuất dự án “Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao)” do nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, nguồn vốn đầu tư được ghi rõ: Nhà đầu tư tự dùng vốn tự chủ và vốn vay thương mại huy động để đầu tư toàn bộ dự án. Nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án này.

Tại Báo cáo số 637/BC-SKHĐT ngày 4/11/2016 do ông Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc sở KH&ĐT ký báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT nghìn tỷ này tiếp tục tái khẳng định: “Nhà nước không góp vốn, không hỗ trợ vốn để thực hiện dự án, nhà đầu tư thực hiện vốn chủ sở hữu, vốn vay thương mại để thực hiện toàn bộ dự án”.

Tuy nhiên, tại Công văn của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang do ông Nguyễn Tiến Cơi - Giám đốc ký gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngày 27/4/2018 về việc tham mưu cam kết bảo lãnh vay vốn đầu tư Quỹ đầu tư phát triển theo đề nghị của Công ty TNHH XD Tân Thịnh, nội dung liên quan đến nguồn tài chính xây dựng dự án BT khiến dư luận khó hiểu.

Tuy nhiên, việc UBND tỉnh Bắc Giang bảo lãnh cho doanh nghiệp vay hàng chục tỷ tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Tuy nhiên, việc UBND tỉnh Bắc Giang bảo lãnh cho doanh nghiệp vay hàng chục tỷ tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.

Dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Tổng mức đầu tư của Dự án là hơn 1.163 tỷ đồng và nhà đầu tư được lựa chọn là Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh (Công ty Tân Thịnh). Với tổng chiều dài tuyến 10,62 km, gồm phần đường dẫn hai đầu cầu dài 10,263 km và cầu Đồng Sơn dài 0,357 km, cầu Văn Sơn dài 21,1 m. Tính ra, mỗi 1 km hỗn hợp mà doanh nghiệp này thực hiện phải chi phí hơn 100 tỷ đồng.

Và để hoàn vốn, Công ty Tân Thịnh sẽ được UBND tỉnh Bắc Giang trả hơn 14 ha đất tại phân khu số 06, số 07 thuộc khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang để phân lô, bán nền.

Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh có trụ sở tại TP Bắc Giang (Bắc Giang). Trong nhiều năm trở lại đây, doanh nghiệp này liên tiếp trúng hàng chục gói thầu lớn nhỏ tại Bắc Giang.

Theo đó, công văn cho biết: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch tỉnh UBND Bắc Giang tại công văn số 1328/UBND-KT ngày 26/4/2018 về việc tham mưu giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh, sau khi thống nhất ý kiến với Sở Kế hoạch và đầu tư, Quỹ đầu tư phát triển, Sở Tài chính báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang như sau:

Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường dẫn lên cầu do Công ty TNHH XD Tân Thịnh làm chủ đầu tư theo hình thức hợp đồng BT đã được Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang cho vay 25 tỷ đồng (theo Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang).

“Hiện nay Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã bổ sung vốn chủ sở hữu 100 tỷ đồng(nâng mức vốn chủ sở hữu lên 200 tỷ đồng). Như vậy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 15/1/2014 của Bộ Tài chính về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, theo đó tổng mức dư nợ cho vay đối với 1 khách hang không vượt quá 25% vốn chủ sở hữu. Với mức vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh hiện nay (200 tỷ đồng) thì hạn mức cho vay tối đa cho Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh là 50 tỷ đồng”, văn bản khẳng định.

Tính ra, mỗi 1 km hỗn hợp trong dự án BT mà doanh nghiệp này thực hiện phải chi phí hơn 100 tỷ đồng.

Tính ra, mỗi 1 km hỗn hợp trong dự án BT mà doanh nghiệp này thực hiện phải chi phí hơn 100 tỷ đồng.

Từ đó, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang xem xét bảo lãnh cho Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh vay vốn từ quỹ này tiếp tục 25 tỷ đồng. Thời gian vay 2 năm từ tháng 5/2018.

Đặc biệt, nguồn vốn hoàn trả chính từ số tiền thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty này được UBND tỉnh giao đất tại phân khu 6,7 thuộc khu đô thị phía nam TP bắc Giang, chính là khu vực Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh sẽ được đối ứng 14,25 ha đất sau khi thực hiện dự án BT.

Và tại Thông báo kết luận phiên giao ban giữa chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ngày 4/5/2018 đã thống nhất nội dung: Đồng ý bảo lãnh cho Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh vay quỹ đầu tư phát triển để thực hiện dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT theo đề nghị của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch khu đất 46ha mà trong đó có 14,25 ha đất ở phân lô bán nền tại khu đô thị phía nam TP Bắc Giang mà Công ty TNHH Tân Thịnh sẽ được đối ứng khi thực hiện dự án BT nghìn tỷ.

Bản đồ quy hoạch khu đất 46ha mà trong đó có 14,25 ha đất ở phân lô bán nền tại khu đô thị phía nam TP Bắc Giang mà Công ty TNHH Tân Thịnh sẽ được đối ứng khi thực hiện dự án BT nghìn tỷ.

Vậy, điều cần làm rõ là Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang đã cho doanh nghiệp làm dự án BT nghìn tỷ này vay vốn với lãi suất ra sao? Ưu ái gì so với vay tại các nguồn vốn vay thương mại? Và tại sao UBND tỉnh Bắc Giang lại “nhiệt tình” bảo lãnh cho doanh nghiệp làm dự án BT vay vốn như vậy? Có phải doanh nghiệp nào thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cũng được các sở ngành và UBND tỉnh Bắc Giang bảo lãnh cho vay vốn như vậy không?

Trao đổi với PV Dân trí về lý do Công ty TNHH Tân Thịnh vừa là doanh nghiệp đề xuất dự án nghìn tỷ vừa là doanh nghiệp trúng thầu ngay sau đó, ông Trần Xuân Đông, giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang cho rằng: Sở dĩ doanh nghiệp này được giao thực hiện theo thủ tục chỉ định thầu bởi Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Bắc Giang tiến hành đấu thầu nhưng chỉ có 2 đơn vị mua hồ sơ và sau đó chỉ còn 1 doanh nghiệp duy nhất là Công ty TNHH Tân Thịnh tham gia đấu thầu thực hiện dự án này.

Anh ThếTin tức liên quan

  • Vay 459.000 tỉ đồng, xài tiền mới khó
  • 23/10/2019 10:17
  • Trong báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về tình hình nợ công năm 2019 và dự kiến năm 2020, Chính phủ cho biết nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ cho cân đối ngân sách trung ương năm 2020 là 459.000 tỉ đồng.

  • Mùa dịch khó khăn trăm bề lại khó vay vốn
  • 12/07/2021 06:25
  • Giữa lúc doanh nghiệp, người dân đang kỳ vọng việc tiêm chủng vắc xin đại trà sẽ khiến kinh tế bật dậy mạnh mẽ thì doanh nghiệp lẫn cá nhân lại lo lắng khi gần đây vay vốn khó hơn...


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY