Hà Nội: Hàng trăm hộ dân kẹt trong dự án treo "nín thở" chờ được "giải cứu"!

Thứ hai, 08/01/2018 - 16:03

Sau những chỉ đạo liên tiếp của UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm việc khoảng 200 hộ dân tại tổ dân phố số 01, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm kêu cứu vì cho rằng bị “giam lỏng” trong dự án quy hoạch bất khả thi mà báo Dân trí đã thông tin, mới đây, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội đã chính thức có ý kiến về sự việc.

Hàng trăm hộ dân thủ đô kêu cứu vì nỗi đau mang tên... sổ đỏ!

Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành công văn số 8907/QHKT-P1 gửi UBND quận Nam Từ Liêm về việc kiểm tra, rà soát khu đất các hộ dân tổ dân phố số 01, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội có công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 về việc xét đề nghị của Sở Tài nguyên và môi trường tại công văn số 7825/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20/9/2017 kiểm tra, rà soát giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của các hộ dân tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm (số 385 đường Lương Thế Vinh), giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát quy hoạch để giải quyết.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hà Nội đã có ý kiến để UBND quận Nam Từ Liêm được biết và triển khai công việc.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hà Nội đã có ý kiến để UBND quận Nam Từ Liêm được biết và triển khai công việc.

Ngày 13/10/2017, Văn phòng UBND thành phố có công văn số 9686/VP-ĐT về việc nhận được văn bản số 2158/UBND-TNMT và số 2159/UBND-TNMT ngày 25/9/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo, kiến nghị về vướng mắc trong viẹc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, trong đó thông báo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc thực hiện theo quy định và chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP Hà Nội đã có ý kiến như sau:

Đối với phần diện tích phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có và một phần đất phía Tây Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường theo quy hoạch: Chỉ giới đường đỏ 02 tuyến đường quy hoạch B=30m (đường Lương Thế Vinh) và B=16,5m đoạn qua khu đất tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm nêu trên đã được xác định trong đồ án Quy hoạch chi tiết 02 bên tuyến đường Lê Văn Lương kéo dài (đường Tố Hữu) tỷ lệ 1/500 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 07/7/2016.

Căn cứ: Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng quy hoạch về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị; Quyết định số 82/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND thành phố ban hành quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới để tổ chức thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, thông báo công khai cho các hộ dân được biết.

Về phần diện tích đất xác định chức năng đất công cộng thành phố:

Trên cơ sở ranh giới khu đất xác định theo Quy hoạch chi tiết 02 bên đường Tố Hữu tỷ lệ 1/500 được duyệt (có sơ đồ ranh giới khu đất tỷ lệ 1/500 kèm theo), Sở Quy hoạch-Kiến trúc thành phố đã đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND phường Mễ Trì căn cứ ranh giới khu đất theo Quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/500, xác định rõ phạm vi diện tích phần đất các hộ dân đang sử dụng theo hiện trạng;

UBND quận Nam Từ Liêm cần rà soát, xác định nhu cầu xây dựng công trình công cộng, hạ tầng xã hội, thiết chế công cần bổ sung tại khu đất nêu trên phục vụ nhu cầu dân cư trên địa bàn quận; trường hợp không có nhu cầu, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm đề xuất ý kiến về việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4944/UBND-ĐT ngày 09/10/2017 để Sở Quy hoạch-Kiến trúc tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố xem xét.

Quyết liệt chỉ đạo giải cứu các hộ dân bị “giam lỏng” trong dự án quy hoạch bất khả thi

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, sau khi họp liên ngành với các sở liên quan và chính quyền địa phương, trên cơ sở xem xét các căn cứ pháp lý và hồ sơ sự việc, Sở TNMT TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở quy hoạch kiến trúc kiểm tra, rà soát quy hoạch cụ thể từng trường hợp theo hướng:

Phần diện tích đất phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có, một phần đất phía Tây Bắc nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch: thông báo cho các hộ dân, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo “giải cứu” hàng trăm hộ dân khỏi dự án quy hoạch treo.

UBND TP Hà Nội chỉ đạo “giải cứu” hàng trăm hộ dân khỏi dự án quy hoạch treo.

Phần còn lại được xác định chức năng đất công cộng thành phố: đề nghị rà soát quy hoạch có thể điều chỉnh quy hoạch phù hợp đất ở thì UBND phường Mễ Trì, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau đó, UBND TP Hà Nội đã có 2 văn bản chỉ đạo các Sở liên quan và UBND quận Nam Từ Liêm xử lý vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo đó, UBND TP Hà Nội có công văn số 4944/UBND-ĐT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND quận Nam Từ Liêm về việc giải quyết kiến nghị liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho các hộ dân tổ dân phố số 1, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

Nôi dung công văn nêu rõ: "Trên cơ sở xem xét kiến nghị của các hộ dân và quy định tại Điều 22. 23 nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và đề nghị của Sở tài nguyên và môi trường tại văn bản số 7825/STNMT-CCQLĐĐ ngày 20 tháng 9 năm 2017, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm kiểm tra, rà soát quy hoạch để giải quyết theo hướng:

- Phần diện tích đất phía Đông Bắc nằm trong phạm vi mở rộng đường Lương Thế Vinh hiện có, một phần đất phía Tây bắc nằm trong phạm vi mở đường theo quy hoạch: Tổ chức cắm mốc để UBND quận Nam Từ Liêm thông báo cho các hộ dân, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; cấp Giấy xác nhận đăng ký đất đai lần đầu theo quy định.

- Phần diện tích đất còn lại được xác định chức năng đất công cộng thành phố: rà soát quy hoạch và cân đối nhu cầu công trình công cộng tại khu vực, trường hợp đã đáp ứng nhu cầu công trình công cộng thì xem xét, đề xuất UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch phù hợp với hiện trạng đất ở, để làm căn cứ cho UBND phường Mễ Trì, UBND quận Nam Từ Liêm hướng dẫn các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất theo quy định".

Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì bị giam lỏng trong dự án bất khả thi!

Hàng trăm hộ dân kêu cứu vì bị "giam lỏng" trong dự án bất khả thi!

Cũng theo công văn trên, UBND TP Hà Nội giao UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo UBND phường Mễ Trì thông báo, công khai tại tổ dân phố để các hộ dân liên quan được biết, đồng thuận chấp hành.

Tiếp đó, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 9686/VP-ĐT về việc giải quyết vướng mắc về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo văn bản này, UBND TP. Hà Nội nhận được văn bản số 2158/UBND-TNMT và văn bản số 2159/UBND-TNMT ngày 25/9/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm báo cáo, kiến nghị về vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất đối với một số hộ gia đình trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

"Về việc trên, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo như sau:

1. Đối với các hộ dân ở tổ dân phố số 1 phường Mễ Trì ( Số 385 đường Lương Thế Vinh): UBND quận Nam Từ Liêm phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc thực hiện theo quy định và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 4944/UBND- ĐT ngày 09/10/2017.

2. Đối với các trường hợp khác: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo quy định và nhiệm vụ được giao tại mục 2 văn bản số 8912/VP- ĐT ngày 13/9/2017.

Trước những động thái quyết liệt của UBND TP Hà Nội, Sở TN&MT TP Hà Nội và Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội trong việc bảo vệ quyền lợi chính đang của nhân dân, hàng trăm hộ dân tại thôn Thượng, xã Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm bày tỏ nguyện vọng tha thiết đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mễ Trì khẩn trương xác định ranh giới đất ở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc HânTin tức liên quan

  • Vụ đến thăm đất, người khác đã xây nhà ở từ bao giờ: Chuyện thật như đùa!
  • Thứ hai, 16/04/2018 - 15:19
  • “Cái này là có "vấn đề" bởi bây giờ quản lý đất đai bằng công nghệ thông tin, vậy mà lại nhầm. Theo tôi, chắc chắn là nhầm có chủ đích. Mà ai quyết định nhầm thì người đó phải chịu trách nhiệm bồi thường, chứ không có chuyện khi bị phanh phui trên thông tin đại chúng mới ra thông tin nhầm”, bạn đọc Dân trí bày tỏ quan điểm.

  • Trót tin vào giám đốc “dẻo miệng”, nhiều hộ dân ăn quả đắng
  • Thứ hai, 26/03/2018 - 08:31
  • Tin vào những lời hứa có thể làm nhanh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) cũng như có thể hợp thức hóa nhiều lô đất với giá rẻ, nhiều hộ dân ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh đã trót đưa tiền cho vị giám đốc dẻo miệng. Nhận xong tiền, vị giám đốc cao chạy xa bay, bỏ lại quả đắng cho người dân.


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY