Hạn chế chi ngân sách đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài

Thứ tư, 11/04/2018 - 11:35

Bộ Tư pháp yêu cầu tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, giảm tần suất tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo. Đồng thời hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm xe ô tô và trang thiết bị đắt tiền.

 

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ban hành Quyết định số 641/QĐ-BTP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực, nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước góp phần dành nguồn đầu tư cho phát triển, an sinh xã hội và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trực thuộc.

Trong năm 2018, Bộ Tư pháp sẽ thực hiện siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả và theo dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế các cuộc họp không cần thiết, giảm tần suất tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo sử dụng ngân sách nhà nước. Phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản trừ các công trình dự án nhóm A.

Bộ Tư pháp cũng phấn đấu giải ngân 100% dự toán chi đầu tư phát triển được cấp có thẩm quyền giao. Xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công gây thất thoát, lãng phí nguồn lực của nhà nước.

Giảm khoảng 30% - 50% ô tô phục vụ công tác chung

Bộ Tư pháp cũng nhấn mạnh việc kiên quyết thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định và trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới; xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản.

“Hạn chế mua sắm xe ô tô (trừ xe ô tô chuyên dùng) và trang thiết bị đắt tiền; đẩy mạnh cơ chế khoán xe công, đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 giảm khoảng 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung đang được trang bị”- Bộ Tư pháp nêu rõ.

Trong năm 2018, Bộ này cũng phấn đấu giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2017. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Trên cơ sở khối lượng công việc các đơn vị phải thực hiện, từng bước giảm cấp phó giảm, tối đa cấp trung gian; điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống tổ chức nhà nước.

Bên cạnh yêu cầu đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc của công chức nhà nước, phục vụ đi đôi với quản lý, Bộ Tư pháp khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ.

Thế KhaTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY