Không đăng ký bản quyền có được bảo vệ sở hữu trí tuệ?

Thứ ba, 16/4/2019, 00:00 (GMT+7)

"Bảo hộ" trong sở hữu trí tuệ là gì? Nếu không đăng ký bản quyền với tác phẩm thì quyền tác giả có được bảo hộ? (Yên Vinh)

Khi xảy ra tranh chấp, tôi làm sao chứng minh được mình là tác giả? Cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép bản quyền có quyền từ chối việc đăng ký tác giả trong trường hợp nào? 

Luật sư trả lời

Bảo hộ trong sở hữu trí tuệ là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi nhận quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm trí tuệ. Với việc ghi nhận đó, quyền sở hữu trí tuệ sẽ được pháp luật bảo vệ. Chủ thể khác nếu có hành vi xâm phạm quyền này sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo khoản 1 điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện d­ưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất l­ượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay ch­ưa công bố, đã đăng ký hay ch­ưa đăng ký.

Như vậy, quyền tác giả được bảo hộ từ khi thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định dù đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Khi có tranh chấp về quyền tác giả xảy ra, bạn phải đưa ra chứng cứ để chứng minh mình là tác giả của tác phẩm đó về quá trình mình sáng tác ra tác phẩm như các bản dự thảo hay phác họa hoặc có các nhân chứng biết về việc mình sáng tác.

Cục Bản quyền tác giả có quyền từ chối việc đăng ký tác giả trong các trường hợp xét thấy việc xin đăng ký quyền tác giả không có đủ điều kiện, giấy tờ hợp lệ theo quy định pháp luật, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ theo quy định tại điều 52 Luật Sở hữu trí tuệ 2005.

Luật sư, Thạc sĩ Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà NộiTin tức liên quan