Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra tại nhiều tập đoàn, ngân hàng lớn

Thứ ba, 03/04/2018 - 13:41

Thanh tra Chính phủ tổ chức kiểm tra trực tiếp việc thực hiện các kết luận thanh tra tại hàng loạt tập đoàn, tổng công ty (Tập đoàn Hoá chất, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Dệt may, Vinashin) và các ngân hàng BIDV, VDB, Vietcombank.

 

Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) thuộc diện kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra lần này.

Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) thuộc diện kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra lần này.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và công tác theo dõi, xử lý sau thanh tra của một số bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ kiểm tra trực tiếp việc thực hiện kết luận thanh tra tại hàng loạt các tập đoàn, tổng công ty như: Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (kết luận số 147/KL-TTCP năm 2012), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (kết luận số 864/KL-TTCP năm 2012), Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (kết luận số 336/KL-TTCP năm 2011 và kết luận số 2810/KL-TTCP năm 2017), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (kết luận số 2222/KLTT-TTCP năm 2016).

Thanh tra Chính phủ còn đưa vào danh sách đề xuất đôn đốc trực tiếp, cần thiết sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2632/2016 về việc đầu tư xây dựng dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi Polyeste Đình Vũ tại Tập đoàn Dấu khí Việt Nam, Tập đoàn Dệt may và các đơn vị, tổ chức liên quan; Kết luận thanh tra số 2643/2016 về việc quản lý đầu tư xây dựng tại các nhà máy xăng sinh học do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên góp vốn; Kết luận số 2569/2017 về việc chấp hành chính sách pháp luật, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hoá tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam.

Đáng chú ý, mặc dù đã kiểm tra trực tiếp năm 2012 và kiểm tra nắm tình hình năm 2013 nhưng Thanh tra Chính phủ tiếp tục lập kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 882/2011 về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam).

Hàng loạt các ngân hàng cũng được cơ quan này đưa vào diện kiểm tra, đôn đốc trực tiếp việc thực hiện các kết luận thanh tra gồm: Kết luận thanh tra số 3096/2011 về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại BIDV; Kết luận thanh tra số 2600/2017 về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại VDB; Kết luận số 2819/2017 về việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Vietcombank; Kết luận thanh tra số 1411/2017 về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch và căn cứ tình hình thực tiễn để đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt.

Thế KhaTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY