Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH

Thứ Năm, ngày 18/10/2018 - 16:06

(PLO)- Đối tượng áp dụng đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định Quy định chi tiết Luật BHXH và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1-12-2018.

Đối tượng áp dụng đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẫm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Theo đó người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thực hiện các chế độ BHXH bắt buộc gồm ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất.

Lao động nước ngoài tại Việt Nam đủ 1 năm buộc phải đóng BHXH - ảnh 1
Từ ngày 1-1-2022, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hàng tháng phải đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ảnh: P.ĐIỀN

Cụ thể từ ngày 1-1-2022, lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hàng tháng phải đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Đối với người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Còn người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH cuả người lao động gồm: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022.

Về giải quyết BHXH một lần, trong thời hạn 10 ngày tính đến thời điểm chấm dứt hợp đồng lao đồng lao động hoặc hết thời điểm giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề hết hiệu lực (tùy thuộc điều kiện nào đến trước) mà người lao động không tiếp tục làm việc theo hợp đòng hoặc không gia hạn giấy phép, người lao động có quyền yêu cầu BHXH một lần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

Theo đó trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản.

Trong trường hợp người lao động nước ngoài đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn lưu trú tại Việt Nam có nguyện vọng nhận trợ cấp 1 lần nộp đơn đề nghệ cơ quan BHXH. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn đề nghị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết cho người lao động, trường hợp không giải quyết thì có trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

PHONG ĐIỀN

Nguồn Pháp Luật


Tin tức liên quan

  • Không thu BHXH bắt buộc đối với lao động hợp đồng tại xã
  • Thứ hai, 15/01/2018 - 08:06
  • UBND phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động đối với 3 người làm tại vị trí tạp vụ, liên lạc và thu lệ phí hành chính theo Công văn số 2845/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ (các trường hợp này đã làm hợp đồng hơn 5 năm, có tham gia BHXH).

  • Cách ghi tiền lương trên hợp đồng lao động
  • Thứ sáu, 16/02/2018 - 08:07
  • Căn cứ Điều 23 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định nội dung hợp đồng lao động phải có mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY