Mức hỗ trợ BHYT khi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tư

Thứ Hai, ngày 9/12/2019 - 13:09

(PLO)- Khám, chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám tư nhân được hưởng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế như thế nào?

-Trường hợp bệnh viện, phòng khám tư có ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH):

Theo quy định tại khoản 4, điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế, người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã hoặc phòng khám đa khoa, bệnh viện tuyến huyện được quyền khám chữa bệnh bằng BHYT tại các địa điểm trên trong cùng địa bàn tỉnh thì có mức hưởng trong phạm vi quyền lợi quy định trên thẻ BHYT.

-Trường hợp bệnh viện, phòng khám tư không ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH:

Theo quy định tại khoản 1, điều 30 Nghị định146/2018/NĐ-CP: Người tham gia BHYT đến khám, chữa bệnh tại cơ sở này căn cứ theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở (đối với điều trị ngoại trú) tại thời điểm KCB. Đối với điều trị nội trú hưởng không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Phần chênh lệch dịch vụ như công khám, xét nghiệm, phẫu thuật, các dịch vụ điều trị… người có thẻ BHYT phải tự thanh toán với cơ sở khám, chữa bệnh.

Người khám, chữa bệnh có thể mang các hóa đơn chứng từ khám, chữa bệnh đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ để được thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

Điều cần biết khi thay thẻ bảo hiểm y tế giấy bằng thẻ điện tử

G.THANHTin tức liên quan

  • Dân hưởng lợi từ liên kết bảo hiểm y tế
  • Thứ Hai, ngày 6/1/2020 - 04:30
  • (PL)- Việc liên kết bảo hiểm y tế xã hội và bảo hiểm y tế thương mại sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, đồng thời giảm tối đa thời gian khám chữa bệnh cho người dân.