Năm 2020, 3% dân số đầu tư chứng khoán

Thứ năm, 7/3/2019, 15:38 (GMT+7)

Tính đến cuối năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam mới có 2,18 triệu nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia.  - VnExpress Kinh Doanh

Theo đề án Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến 2025 vừa được Thủ tướng phê quyệt, mục tiêu quy mô thị trường cổ phiếu vào cuối năm sau phải đạt 100% GDP. Số lượng công ty niêm yết cũng tăng 20% so với năm 2017.

Số lượng nhà đầu tư trên thị trường đạt 3% dân số vào cuối năm 2020 và 5% dân số vào cuối năm 2025, đồng thời đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, đến cuối năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam mới có 2,18 triệu nhà đầu tư. Số lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước chiếm tỷ trọng áp đảo với 2,14 triệu, tăng hơn 250.000 so với đầu năm.

Đề án còn đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán trên danh sách các thị trường mới nổi trước năm 2020, đa dạng hóa các sản phẩm thông qua việc triển khai chứng quyền có đảm bảo, hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ và hợp đồng tương lai trên các chỉ số mới ngoài VN30, từng bước triển khai sản phẩm quyền chọn và hợp đồng tương lai trên cổ phiếu trước năm 2025.

8 giải pháp dự kiến triển khai nhằm cơ cấu lại thị trường chứng khoán gồm cơ cấu tổ chức thị trường, tổ chức kinh doanh chứng khoán, cơ sở nhà đầu tư, cơ sở hàng hóa, hoàn thiện cơ sở pháp lý, nâng cao năng lực giám sát và cưỡng chế thực thi, nâng hạng thị trường và tăng cường vai trò của các hội nghề nghiệp.

Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến 2025 được đề ra nhằm đưa chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, xây dựng cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giữa trái phiếu và cổ phiếu, hỗ trợ tích cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Phương ĐôngTin tức liên quan


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY