Sau tăng lương, doanh nghiệp phải "gánh" thêm tiền bảo hiểm và công đoàn

Thứ ba, 06/03/2018 - 16:00

"Doanh nghiệp phải xây dựng lại thang lương bảng lương; tăng tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm và tăng tiền nộp kinh phí công đoàn..."

Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ KH&ĐT) vừa công bố 3 tác động đến hoạt động của doanh nghiệp khi quy định tăng lương tối thiểu vùng được áp dụng từ năm 2018.

Bộ Kế hoạch đánh giá 3 tác động không tốt của tăng lương đối với doanh nghiệp

Bộ Kế hoạch đánh giá 3 tác động không tốt của tăng lương đối với doanh nghiệp

Theo đó, quy định tại Nghị định số 141/2017/NĐ-CP mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động từ năm 2018 đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đã được điều chỉnh tăng lên từ 180.000 – 230.000 đồng/tháng tùy theo từng vùng so với năm 2017.

Trường hợp doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì sẽ phải sửa đổi lại thang lương, bảng lương; tăng mức tiền đóng các khoản bảo hiểm; kinh phí công đoàn cũng như mức tính tiền làm thêm giờ cho người lao động.

Việc xây dựng lại thang lương, bảng lương, Cục Phát triển Doanh nghiệp cho biết: Quy định mới khiến các doanh nghiệp phải căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng hiện hành để quy định mức lương cho từng chức danh, công việc, nhóm công việc sao cho phù hợp với các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương. Việc sửa đổi, bổ sung này phải được sự tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể người lao động tại doanh nghiệp và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện.

Sau khi xây dựng lại thang lương, bảng lương mới, doanh nghiệp tiến hành nộp tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

Đặc biệt, tăng lương tối thiểu vùng sẽ khiến doanh nghiệp phải đóng tiền lương tháng cho bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN...) tăng lên.

Tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động là mức căn cứ để doanh nghiệp đóng các loại bảo hiểm, bao gồm: bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Cơ quan này cho biết, hiện hàng tháng doanh nghiệp phải đóng cho người lao động và trích từ tiền lương hàng tháng của người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHXH, BHYT, BHTN..., với tỷ lệ đóng là 32%.

Khi doanh nghiệp phải điều chỉnh lại thang lương, bảng lương thì mức tính đóng các loại bảo hiểm cũng tăng tương ứng..

Cuối cùng là phí nộp vào công đoàn cũng tăng theo mức lương tối thiểu tăng. Cụ thể, hàng tháng, doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho người lao động.

Số tiền này, công đoàn cơ sở phải nộp về cho công đoàn cấp trên cơ sở và sau đó công đoàn cấp trên sẽ trích lại cho Công đoàn cơ sở 68% kinh phí để hoạt động và giữ lại 32%.

Như vậy, khi lương tối thiểu vùng tăng thì các khoản nộp kinh phí công đoàn 2% của doanh nghiệp cũng tăng theo.

An LinhTin tức liên quan

  • Lương tối thiểu 2019: Khảo sát tiền lương của 5 doanh nghiệp phía nam
  • Thứ hai, 16/04/2018 - 08:41
  • Cuộc khảo sát từ trung tuần tháng 4 của Hội đồng tiền lương quốc gia tại 5 doanh nghiệp may mặc, chế biến thuỷ sản, chế biến thức ăn, sản xuất giày dép. Qua đó đánh giá tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động và tác động của lương tối thiểu 2018 với doanh nghiệp.


Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
TÌNH HUỐNG HOT TRONG NGÀY