Vụ chăn trâu bò phải đóng phí đồng cỏ: Kiểm điểm trách nhiệm cán bộ

Thứ tư, 02/05/2018 - 23:07

Liên quan đến việc người dân tại xã Thiệu Dương muốn chăn thả trâu bò phải đóng phí đồng cỏ và tiền thế chấp, UBND thành phố Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh thu phí không đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, ông Lê Anh Xuân - Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa ký văn bản yêu cầu UBND, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan trong việc buông lỏng quản lý nhà nước trên địa bàn xã, để xảy ra việc Hợp tác xã dịch vụ Minh Anh (HTX) thu các khoản thu không đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch thành phố Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc buông lỏng quản lý nhà nước trên địa bàn xã, để xảy ra việc HTX thu các khoản thu không đúng quy định

Chủ tịch thành phố Thanh Hóa chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan trong việc buông lỏng quản lý nhà nước trên địa bàn xã, để xảy ra việc HTX thu các khoản thu không đúng quy định

Đồng thời, UBND xã Thiệu Dương phải thực hiện rà soát việc thu phí, lệ phí trên địa bàn xã, báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/5/2018; nghiêm cấm thu các khoản đóng góp trái với quy định, thực hiện nghiêm túc việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cũng đã yêu cầu HTX Minh Anh hoàn trả lại các khoản thế chấp (đã được xác định trong Thông báo số 225/TB-UBND, ngày 20/4) cho các hộ dân; nghiêm cấm thu các khoản trái với quy định của pháp luật; thực hiện theo phương án, cam kết đã đăng ký trong phương án hoạt động dịch vụ đã được UBND xã Thiệu Dương chấp thuận.

HTX Minh Anh phải thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của HTX với cơ quan đăng ký HTX theo đúng quy định của pháp luật. UBND xã Thiệu Dương giám sát việc tổ chức thực hiện của HTX Minh Anh, báo cáo UBND thành phố Thanh Hóa trước ngày 5/5/2018.

Ông Lê Anh Xuân giao phòng Nội vụ thành phố theo dõi việc thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa xem xét, quyết định. Kết quả thực hiện phải báo cáo về UBND thành phố Thanh Hóa trước ngày 10/5/2018.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, người dân tại xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa muốn chăn thả trâu bò ra đồng phải đóng một khoản phí gọi là phí đồng cỏ, tiền thế chấp cho HTX.

Cụ thể, mức thu mà HTX đưa ra là 100.000 đồng phí đồng cỏ/con/năm, 300.000 đồng tiền thế chấp chăn thả gia súc, gia cầm.

Không những vậy, trong "Quy ước bảo vệ đồng điền" do HTX đề ra nghiêm cấm người dân chăn dắt, thả trâu, bò, lợn, dê, vịt, gà, ngan, ngỗng,... trên tất cả các xứ đồng, kể cả bờ mương, bờ kênh do HTX quản lý; các chủ máy gặt, máy lồng đất trước khi xuống đồng phải đăng ký với HTX để có kế hoạch phân bổ diện tích cho từng chủ máy.

Tất cả các trường hợp vi phạm, dù vô tình hay cố ý, đều lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm và thái độ trong từng trường hợp để xử lý một cách khách quan, công bằng, dân chủ, công khai trước tập thể theo quy ước của HTX.

Theo đó, đối với trâu, bò, dê mỗi con từ 100.000 - 200.000 đồng/1 lần, nếu tái phạm nhiều lần thì phạt mỗi con từ 200.000 - 300.000 đồng; đối với vịt, gà, ngan, ngỗng lần thứ nhất xử phạt mỗi con từ 50.000 - 100.000 đồng/1 con, nếu tái phạm nhiều lần thì mức xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng/1 con.

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 20/4 UBND thành phố Thanh Hóa đã thành lập đoàn công tác xác minh vấn đề nêu trên.

Sau khi xác minh, UBND thành phố Thanh Hóa khẳng định: Khoản thế chấp trên theo phản ánh của báo chí là đúng thực tế và không đúng với quy định của pháp luật. UBND thành phố đã chỉ đạo HTX hoàn trả lại khoản thế chấp trên cho các hộ trước ngày 30/4/2018.

Duy TuyênTin tức liên quan