Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

26/04/2022

Tôi đang tìm hiểu các quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ hình thành trong hoạt động bảo hiểm. Cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  • Theo quy định tại Điều 3 Quyết định 1556/QĐ-BHXH năm 2019 thì bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

   1. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam (gọi tắt là Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu) là bảng kê các nhóm hồ sơ, tài liệu có chỉ dẫn thời hạn bảo quản.

   2. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu áp dụng đối với 21 nhóm hồ sơ, tài liệu sau:

   Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu hành chính, tổng hợp

   Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu quy hoạch phát triển, kế hoạch phát triển, chiến lược, chương trình hành động, đề án, dự án

   Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu tổ chức, cán bộ

   Nhóm 4. Hồ sơ, tài liệu lao động, tiền lương

   Nhóm 5. Hồ sơ, tài liệu tài chính, kế toán

   Nhóm 6. Hồ sơ, tài liệu kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản

   Nhóm 7. Hồ sơ, tài liệu hợp tác quốc tế

   Nhóm 8. Hồ sơ, tài liệu pháp chế

   Nhóm 9. Hồ sơ, tài liệu thi đua, khen thưởng

   Nhóm 10. Hồ sơ, tài liệu nghiên cứu khoa học

   Nhóm 11. Hồ sơ, tài liệu công nghệ thông tin

   Nhóm 12. Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và kiểm toán nội bộ

   Nhóm 13. Hồ sơ, tài liệu báo chí, truyền thông

   Nhóm 14. Hồ sơ, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ

   Nhóm 15. Hồ sơ, tài liệu thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN)

   Nhóm 16. Hồ sơ, tài liệu sổ BHXH, thẻ BHYT

   Nhóm 17. Hồ sơ, tài liệu thu, chi BHXH, BHYT, BHTN

   Nhóm 18. Hồ sơ, tài liệu giám định BHYT và thanh toán đa tuyến; Dược, vật tư y tế

   Nhóm 19. Hồ sơ, tài liệu quản lý đầu tư các quỹ BHXH, BHYT, BHTN

   Nhóm 20. Hồ sơ, tài liệu của Hội đồng quản lý

   Nhóm 21. Tài liệu tổ chức Đảng và các Đoàn thể cơ quan

   Trên đây là quy định về bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn