Bảo hiểm hưu trí bổ sung là gì?

Ngày hỏi:02/12/2017

Bảo hiểm hưu trí bổ sung là gì? Xin chào anh/chị trong Ban biên tập. Em tên là Thái Tuấn, hiện em đang là sinh viên tại trường ĐH Công đoàn. Để hoàn thành bài báo cáo của mình, em có thắc mắc muốn nhờ anh/chị giải đáp giúp em, cụ thể bảo hiểm hưu trí bổ sung là gì? Văn bản nào định nghĩa nội dung này? Hy vọng sớm nhận được phản hồi từ anh/chị. Xin chân thành cảm ơn! (0939***)

  • Bảo hiểm hưu trí bổ sung được định nghĩa tại Khoản 7 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

   Bảo hiểm hưu trí bổ sung là chính sách bảo hiểm xã hội mang tính chất tự nguyện nhằm mục tiêu bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ sự đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động dưới hình thức tài khoản tiết kiệm cá nhân, được bảo toàn và tích lũy thông qua hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung định nghĩa về bảo hiểm hưu trí bổ sung. Để hiểu rõ về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn