Bảo hiểm sinh kỳ là gì?

Ngày hỏi:05/03/2019

Hiện nay tôi thấy có khá nhiều loại bảo hiểm, nào là bảo hiểm nhân họ, bảo hiểm phi nhân thọ,.... và tôi có nghe cả bảo hiểm sinh kỳ, thế cho tôi hỏi: Bảo hiểm sinh kỳ là gì?

  • Tại Khoản 13 Điều 3 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định:

   Bảo hiểm sinh kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   bên cạnh bảo hiểm sinh kỳ thì còn có bảo hiểm tử kỳ là nghiệp vụ bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   Và bảo hiểm hỗn hợp là nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn