Bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn hay không?

26/04/2022

Trường hợp của em mới đóng BHTN chỉ được 10tháng và em bị thất nghiệp. Do không đủ điều kiện để nhận BHTN, nên để đến khi làm ở công ty khác có được cộng dồn 10 tháng này hay không. Và có giới hạn thời gian ko?

  • Căn cứ Điều 16 Nghị định 127/2008/NĐ-CP
   Điều 16. Trợ cấp thất nghiệp theo Điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội
   1. Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền hằng tháng được trả cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi bị thất nghiệp có đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định này.
   2. Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
   3. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động và tổng thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Bảo hiểm xã hội.
   Và khoản 2 Điều 82 Luât BHXH quy định như sau:
   2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:
   a) Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
   b) Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
   c) Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;
   d) Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên.
   Như vậy khi tham gia công ty mới mà bạn tiếp tục tham gia BHTN thì thời gian tham gia BHTN trước đó của bạn sẽ được cộng dồn để hưởng chế độ BHTN sau này.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn