Bảo hiểm xã hội bắt buộc

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 31/08/2016

Hiện tôi đang làm công chức dự bị thuộc huyện Bù Gia Mập theo Quyết định về việc bố trí công chức dự bị cấp xã của ủy ban huyện Bù Gia Mập từ tháng 04/2012. Điều 2 trong Quyết định về việc bố trí công chức dự bị cấp xã của ủy ban huyện ghi rõ : chế độ chính sách được thực hiện theo điều 11, Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 19/08/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về viêc quy định số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn. Trong trang điện tử của quý cơ quan ghi rõ: " Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc : người lao động làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động, làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân". Tôi là người lao động công tác liên tục trong cơ quan nhà nước tính đến thời điểm này là 2 năm 8 tháng Tại sao tôi không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc? Nguyên nhân vì sao? Không được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong khi chúng tôi đi làm liên tục trong cơ quan nhà nước đó là một thiệt thòi rất lớn cho chúng tôi về tất cả mọi mặt từ Chế độ thai sản, ốm đau, đến việc nâng lương, hưu trí và tử tuất sau này. Do đó đề nghị quý cơ quan trả lời, giải thích rõ ràng cho tôi được biết.

  • Theo công văn số 4407/BHXH-BT ngày 14/11/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết vướng về thu BHXH, BHYT thì “ở cấp xã không có đối tượng là người lao động hợp đồng; các trường hợp đã ký hợp đồng với Ủy ban nhân dân trước đây thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội như những người hoạt động không chuyên trách cấp xã”

   Như vậy, Bạn đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động ở xã không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu có nhu cầu, bạn có thể tham gia BHXH tự nguyện). Thời gian tham gia BHXH bắt buộc trước đây (nếu có) được bảo lưu làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

   Từ ngày 01/01/2015, cơ quan Bảo hiểm xã hội không thu BHXH bắt buộc đối với mọi trường hợp ký hợp đồng lao động với UBND cấp xã;

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn