BHXH có chi trả nghỉ ốm đau nửa ngày không?

26/04/2022

TH người lao động bị ốm đau khám ngoại trú nửa ngày thì BHXH có chi trả tiền nghỉ ốm đau nửa ngày đó không?

Cảm ơn!!! 

  • Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Điều kiện hưởng chế độ ốm đau:

   1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

   Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

   2. Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

   Mức hưởng chế độ ốm đau (Điều 28)

   1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

   Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

   ...

   Pháp luật chỉ đặt ra chế độ trợ cấp ốm đau cho một ngày mà không có chế độ trợ cấp ốm đau cho nửa ngày. Tại các cơ sở khám, chữa bệnh việc cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chỉ tính cho một ngày trở lên, không tính nửa ngày.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn