BHYT đóng đủ 5 năm liên tục có quyền lợi gì?

26/04/2022

BHYT đóng đủ 5 năm liên tục có quyền lợi gì?

    • Căn cứ Luật 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT thì người tham gia BHYT khi đi KCB theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ BHYT thanh toán với mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn