Bị cắt 1 tháng tiền BHTN

26/04/2022

Cho mình hỏi v/v đăng ký bhtn trể!Vấn đề là mình hưởng được trợ cấp bhtn được 6 tháng,mình đăng ký và rút được 3 tháng rồi,nhưng vừa hôm qua là ngày 16 đi đăng ký bhtn nhưng mình có công việc gấp khi về thì muộn rồi, sáng nay vào đăng ký thì được mấy anh chị phụ trách bhtn Thuận An bảo là qua ngày là coi như bỏ 1 tháng, buồn quá đi mất đang thất nghiệp mà gặp tình trạng này, nghèo mắc cái eo! mấy anh chị cho mình hỏi có cách nào cứu được không có thì chỉ mình với chứ bỏ 1,750,000 thì xót xa lắm ạ,

  • Theo Luật việc làm Số 38/2013/QH ngày 16/11/2013 quy định:
   “… Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm
   1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:
   a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;
   b) Trường hợp bất khả kháng.
   2. Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này thì người lao động có trách nhiệm thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
   3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều này.
   Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp
   1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.
   2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.
   …”
   Theo bạn trình bày bạn đã không thông báo kịp thời theo quy định hàng tháng thì bạn đã bị tạm dừng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó, bạn vẫn đang thất nghiệp chưa có việc làm mới thì tháng sau bạn tiếp tục thông báo đúng quy định để được hưởng tiếp trợ cấp thất nghiệp mà bạn còn trong thời hạn thất nghiệp.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn