Bị suy giảm khả năng lao động có được về hưu sớm?

Ngày hỏi:25/08/2016

Tôi là Hoàng Thị Kim Quế (46 tuổi-Vĩnh Phúc). Tôi đã đóng bảo hiểm 15 năm. Vừa qua, tôi bị tai nạn lao động, ngã giàn giáo, bị liệt nửa người, giám định suy giảm 65% khả năng lao động. Tôi muốn về hưu sớm được không?

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2; Điều 53, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, chị đã đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm, chị có đủ điều kiện áp dụng chế độ hưu trí.

   Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

   1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   a)Từ ngày 1/1/2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

   Căn cứ thông tin mà chị cung cấp: Chị đã 46 tuổi và hiện nay bị suy giảm 65% khả năng lao động. Bởi vậy, chị có thể được hưởng lương hưu.


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn