Bị thi hành án tử hình có được chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ?

26/04/2022

Bị thi hành án tử hình có được chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ? Có được chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm? Tôi là nhân viên kinh doanh bảo hiểm, có một khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ từ tôi, nhưng người này buôn ma túy và sẽ bị thi hành án tử hình, vậy có cần chi trả tiền bảo hiểm cho người này không?

  • Bị thi hành án tử hình có được chi trả tiền bảo hiểm nhân thọ?

   Theo Điều 39 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000 có quy định các trường hợp không trả tiền bảo hiểm như sau:

   1. Doanh nghiệp bảo hiểm không phải trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau đây:

   a) Người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn hai năm, kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm tiếp tục có hiệu lực;

   b) Người được bảo hiểm chết hoặc bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng;

   c) Người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình.

   2. Trong trường hợp một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   3. Trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi đã trừ các chi phí hợp lý có liên quan; nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

   Như vậy, theo quy định như trên, trường hợp người chết do bị thi hành án tử hình thuộc các trường hợp không trả tiền bảo hiểm con người. Cho nên không phải thanh toán tiền bảo hiểm nhân thọ cho người này.

   Có được chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm?

   Tại Điều 26 Luật này có quy định như sau:

   1. Bên mua bảo hiểm có thể chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   2. Việc chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm về việc chuyển nhượng và doanh nghiệp bảo hiểm có văn bản chấp thuận việc chuyển nhượng đó, trừ trường hợp việc chuyển nhượng được thực hiện theo tập quán quốc tế.

   Theo đó, hợp đồng bảo hiểm có thể được chuyển nhượng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn