Các hình thức đào tạo công chức ngành bảo hiểm xã hội

Ngày hỏi:15/03/2019

Tôi muốn biết sau khi thi đậu vào công chức ngành bảo hiểm xã hội, thì sẽ được đi đào tạo, bồi dưỡng, nên tôi muốn biết các hình thức đào tạo công chức ngành bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Mong hỗ trợ giúp.

  • Tại Điều 22 Quyết định 133/QĐ-BHXH năm 2013 về Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có quy định:

   Các hình thức cơ bản tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức là tập trung, bán tập trung, tập huấn và bồi dưỡng ngắn hạn.

   Theo đó, chúng tôi hỗ trợ chi tiết hơn như sau:

   - Trường Đào tạo nghiệp vụ BHXH, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh nghiên cứu lựa chọn hình thức tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thích hợp đối với từng đối tượng công chức, viên chức đảm bảo chất lượng và hiệu quả của các khóa đào tạo, bồi dưỡng.

   - Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức là phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động và tư duy sáng tạo của người học; tăng cường hoạt động đối thoại, trao đổi thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa giảng viên với học viên và giữa các học viên.

   - Công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Quy chế này đều phải được kiểm tra kết quả học tập. Việc kiểm tra kết quả học tập do các đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. Có thể áp dụng hình thức kiểm tra phù hợp với nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng như: kiểm tra viết, vấn đáp, trắc nghiệm, và các hình thức khác theo quy định.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn