Các trường hợp được cộng nối thời gian trong quân đội để tính BHXH

26/04/2022

Tôi đi Nghĩa vụ quân sự từ năm 1986, đến năm 1989 ra quân và tham gia công tác, đóng BHXH được 19 năm. Xin hỏi, thời gian đi Nghĩa vụ quân sự ông có được tính đóng BHXH không? Thủ tục thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi.

  • Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định: Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc người giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 1/1/1995 đã được tính là thời gian đã đóng BHXH) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định dưới đây thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH:

   - Quyết định 47/2002/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước;

   - Điểm a Khoản 1 Điều 1 của Quyết định 290/2005/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước;

   - Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

   - Quyết định 38/2010/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 142/2008/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương;

   - Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương;

   - Quyết định 62/2011/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

   Trường hợp của ông nếu thuộc đối tượng nêu trên thì đề nghị ông cung cấp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1.6 Phụ lục 01 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, hồ sơ bao gồm:

   - Quyết định: Phục viên hoặc xuất ngũ hoặc thôi việc;

   - Giấy xác nhận chưa hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định 47/2002/QĐ-TTg ; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định 290/2005/QĐ-TTg; Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ; Quyết định 38/2010/QĐ-TTg ; Quyết định 53/2010/QĐ-TTg và Quyết định 62/2011/QĐ-TTg;

   - Quyết định về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTgQuyết định 38/2010/QĐ-TTg đối với cán bộ xã (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn