Cách tính bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động đóng BHXH dưới 12 tháng

26/04/2022

Tính giúp e đóng bảo hiểm được 4 tháng, từ 10/2018 đến 12/2018 lương cơ bản đóng là 4.259.000 đồng từ 01/2019 đến hết tháng 01/2019 lương cơ bản là 4.473.000 đồng như vậy số tiền bảo hiểm em được hưởng sẽ được bao nhiêu ạ, em cảm ơn!

  • Căn cứ theo Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 thì Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần

   Do đó bn thuc đi tưng đưc hưng bo him xã hi mt ln theo quy đnh trên.

   Mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn sẽ theo quy định tại Khoản 2 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

   Vì vậy mức hưởng của bạn sẽ được tính như sau:

   Do bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 4 tháng trong đó 03 tháng với mức lương đóng BHXH àl 4.259.000 đồng và 01 tháng với mức lương đóng BHXH là 4.473.000 đồng nên mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần của bạn là:

   (3 x 4.259.000 + 4.473.000) x 22% = 3.795.000 đồng

   Mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của bạn là 4.366.000 đồng

   Theo đó thì mức hưởng bảo hiểm xã hội của bạn nhỏ hơn 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Vì vậy bạn sẽ nhận được số tiền bảo hiểm xã hội một lần là 3.795.000 đồng.

   Trên đây là nội dung Ban biên tập gửi đến bạn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn