Cách tính chi trả BHXH 1 lần

26/04/2022

Cty cổ phần. Cách tính chi trả BHXH 1 lần, 5 năm cuối, tổng thời gian tham gia bình quân. Cách tính chi trả hưu trí – 5 năm cuối – Tổng thời gian tham gia chia bình quân

  • Đối với Cty cổ phần mà trước đây là DN nhà nước, nay đóng BHXH theo:
   - Thang bảng lương nhà nước ( hệ số) thì khi giải quyết hưu trí, 1 lần là bình quân 5 năm cuối.
   - Đóng theo VND mà không theo hệ số thì tính 5 năm cuối theo hệ số nhà nước, và tổng thời gian đóng VND

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn