Cách tính trợ cấp thôi việc

26/04/2022
Tôi làm việc tại công ty từ tháng 4/2000.( Cty CP hoá năm 2003) Nay tôi làm đơn đề nghị chấm dứt HĐLĐ từ tháng 7/2009. Công ty đã ra quyết định chấm dứt HĐLĐ và tính trợ cấp thôi việc cho tôi như sau: ( HS lương là 4.51) Tổng thời gian công tác từ tháng 4/2000 đến 20/7/2009 là 9 năm 3 tháng trừ đi 7 tháng đóng BH thất nghiệp( từ 1/1/2009 đến 20/7/2009) còn lại 8 năm 8 tháng làm tròn là 9 năm . 9 năm x 2.683.450/2=12.075.525. Như vậy Công ty đã tính đúng chưa. Xin toà soan cho biết . Xin cảm ơn

  • Theo quy định tại điểm a, Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của chính phủ về hợp đồng lao động thì cách tính trợ cấp thôi việc ở từng doanh nghiệp như sau:

   Tổng thời gian làm Tiền lương làm
   Tiền trợ cấp thôi việc = việc tại doanh nghiệp X căn cứ tính trợ X 1/2
   tính trợ cấp thôi việc cấp thôi việc

   Trong đó:
   Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ. Trường hợp, tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ thì được làm tròn như sau"

   - Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng làm tròn thành 1/2 năm.
   - Từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn thành 01 năm.

   Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên thì công ty đã tính trợ cấp cho bà như trên là đúng với các quy định.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn