Cách xác định số tiền hộ gia đình đóng khi mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở bị điều chỉnh

Ngày hỏi:20/12/2018

Với tình hình hiện nay, tôi thấy có khá nhiều văn bản quy định về lao động - tiền lương mới. Cũng như có sự thay đổi về lương cơ sở, lương tối thiểu vùng vào năm 2019. Theo đó, nhờ Ban biên tập hỗ trợ giúp: Cách xác định số tiền mà hộ gia đình đóng khi nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời.

  • Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế có quy định:

   Đối với nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại Điều 5 Nghị định này.

   Cụ thể:

   - Người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

   - Người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3 , 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   - Các đối tượng sau đây được tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình:

   + Chức sắc, chức việc, nhà tu hành;

   + Người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội trừ đối tượng quy định tại các Điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

   Thì cách xác định số tiền hộ gia đình đóng khi nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở như sau:

   - Số tiền đóng của người tham gia hằng tháng được xác định theo mức đóng bảo hiểm y tế nhân (x) với mức lương cơ sở tại thời điểm đóng bảo hiểm y tế; (Mức lương cơ sở hiện tại:1.390.000 đồng, từ ngày 01/7/2019 thì mức lương cơ sở sẽ là 1.490.000 đồng).

   - Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế.

   ** Lưu ý: Đối tượng tham gia vào các ngày trong tháng thì số tiền đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tháng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn