Cập nhật thông tin về thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bảo hiểm xã hội

26/04/2022

Việc cập nhật thông tin về thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào? Mong sớm nhận hồi đáp.

  • Việc cập nhật thông tin về thủ tục hành chính vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử của bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 18 Quyết định 352/QĐ-BHXH năm 2020, cụ thể như sau:

   1. Cập nhật thông tin về thủ tục hành chính

   a) Thông tin về thủ tục hành chính: Tất cả thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam được áp dụng để giải quyết cho các tổ chức, cá nhân đều phải được công khai thông tin trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của BHXH bao gồm:

   - Thủ tục hành chính do BHXH Việt Nam công bố căn cứ theo các quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

   - Thủ tục hành chính được thực hiện thống nhất trong phạm vi toàn Ngành.

   b) Về mức độ công khai thủ tục hành chính: Các thủ tục hành chính trên Hệ thống phải quy định rõ mức độ của từng dịch vụ có hướng dẫn sử dụng chi tiết.

   Các dịch vụ được tổ chức, phân loại theo từng lĩnh vực để thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng.

   c) Hình thức cập nhật thông tin thủ tục hành chính: Việc thực hiện cập nhật thông tin về thủ tục hành chính phải bảo đảm tính kịp thời, đầy đủ, chính xác.

   2. Trình tự các bước tiến hành cập nhật thông tin thủ tục hành chính

   Sau khi BHXH Việt Nam có quyết định công bố nhưng thay đổi về thủ tục hành chính thì các thủ tục này phải được đăng tải trên hệ thống của Cổng thông tin của BHXH Việt Nam, Trang tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố và công bố sử dụng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn