Chánh văn phòng UBND xã trước năm 1998 có được cộng nối thời gian đóng BHXH?

26/04/2022

Tôi là Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân xã trước năm 1998. Sau đó tôi được chuyển đến làm việc cho Tổng công ty xây dựng 100% vốn nhà nước. Năm 2020 tôi sẽ nghỉ hưu. Xin hỏi, thời gian tôi làm ở UBND xã có được cộng nối vào thời gian đóng BHXH khi làm ở tổng công ty xây dựng không? 

  • Theo nội dung tại Khoản 8 Điều 2 Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/06/2019 thì:

   - Những người đã có thời gian làm cán bộ cấp xã trước ngày 01 tháng 01 năm 1998, nếu trong thời gian công tác này mà đảm nhiệm chức danh có quy định tại Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn và được điều động, tuyển dụng vào quân đội nhân dân, công an nhân dân hoặc vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì thời gian đảm nhiệm chức danh trước ngày 01 tháng 01 năm 1998 nếu chưa được tính hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.

   Theo đó chức danh có quy định tại Nghị định 09/1998/NĐ-CP trong đó có 4 chức danh chuyên môn : Địa chính, Tư pháp, Tài chính - Kế toán, Văn phòng ủy ban nhân dân xã. ( Điều 2)

   Do thời gian nghỉ hưu của bạn vào năm 2020 khi mà Nghị định 34/2019/NĐ-CP đã có hiệu lực nên bạn sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh bởi Nghị định này. Như vậy, nếu thời gian làm việc tại UBND với chức danh Chánh văn phòng UBND xã chưa được tính hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần thì sẽ được tính là thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội và được cộng nối vào thời gian đóng BHXH khi công tác tại tổng công ty xây dựng 100% vốn nhà nước.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn