Ngân Hàng Hỏi - Đáp Pháp Luật

Chế độ BHYT đối với thương binh đang nghỉ hưu

Ngày hỏi:12/03/2019

Người nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước là thương binh khi làm thẻ BHYT có được hưởng chế độ khám chữa bệnh như thương binh không? Thương binh hạng A , tỷ lệ thương tật 21 %. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2014 quy định về Mức hưởng bảo hiểm y tế như sau:

   1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng như sau:

   a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 9 và 17 Điều 12 của Luật này;

   b) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

   c) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 13 và 14 Điều 12 của Luật này;

   d) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

   2. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   3. Chính phủ quy định mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các trường hợp vượt tuyến chuyên môn kỹ thuật, khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn và các trường hợp khác không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này.

   Ngoài ra, theo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

   Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

   Bạn vừa là người có công vừa là đối tượng hưu trí thì sẽ được hưởng BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao hơn. Do vậy, mức hưởng bảo hiểm y tế của bạn dựa theo đối tượng người có công. Khi đi khám, chữa bệnh sẽ được hưởng 100% chi phí điều trị.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn