Chế độ hưu trí áp dụng như thế nào

26/04/2022

Tôi xin hỏi tôi có người bạn là bác sỹ công tác ở một bệnh viện lâm trường đến năm 1990 bệnh viện giảm bác sỹ nên nông trường vận động tôi tự đi liên hệ công tác, giám đốc lâm trường có ký vào đơn đồng ý cho đi liên hệ. Sau 6 tháng không liên hệ được bạn tôi trở về nông trường lúc đó nông trường cũng bảo thôi đi đâu cũng được nông trường không kham nỗi nữa từ đó trở đi bạn tôi tự kiếm sống không quay lại nông trường nữa. Bạn tôi có thời gian công tác cả thanh niên xung phong là 25 năm. Theo luật BHXH thì bạn tôi đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí. Năm 2006 thực hiện thông tư 26/2006 của Bộ LĐTBXH nhưng trong đó quy định là phải có danh sách đến 30/12/1994 trong đơn vị mới được cấp sổ BHXH. Như vậy bạn tôi không được cấp sổ BHXH. Vậy tôi xin hỏi hiện tại chinh phủ và Bộ LĐTBXH có chính sách nghị định nào thay thế để trường hợp bạn tôi và nhiều công nhân lao động khác ở các nông trường lâm trường nghỉ việc có lý do chính đáng có trên 20 năm cống hiến cho nhà nước nhưng nghỉ từ năm 1993 về trước được hưởng chế độ hưu trí không?

  • Như bạn đã biết trước khi có Luật BHXH thì Điều lệ BHXH được quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 26/01/1995 và có hiệu lực từ 01/01/1995.
   Như vậy trước thời gian 01/01/1995 thời gian công tác của người lao động sẽ căn cứ trên hồ sơ gốc bao gồm các quyết định về tiếp nhận , điều động thuyên chuyển, hồ sơ lý lịch gốc làm căn cứ xác định thời gian trước 01/01/1995. Bạn liên hệ với đơn vị cũ, nếu đơn vị cũ đã giải thể thì đến đơn vị chủ quản làm việc kèm theo tất cả hồ sơ minh chứng thời gian công tác, thời gian nghỉ việc để đơn vị làm việc với cơ quan BHXH cấp tỉnh cho các trường hợp trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn