Chế độ thai sản với cán bộ không chuyên trách cấp xã

26/04/2022

Bà Nghiêm Thị Lý hỏi: Tôi làm văn thư, thủ quỹ xã, là cán bộ bán chuyên trách, làm việc 8h/ngày, sắp sinh con. Khi nghỉ sinh con, tôi có được hưởng Chế độ thai sản không?

  • Luật BHXH quy định hai loại hình BHXH là BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện. Theo đó, BHXH bắt buộc thực hiện từ ngày 1/1/2007 áp dụng đối với cán bộ, công chức, quân nhân, công an nhân dân và người lao động có hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên với 5 chế độ (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất).

   BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 1/1/2008 áp dụng đối với những người trong độ tuổi lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc với 2 chế độ hưu trí và tử tuất. Theo Luật BHXH và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện thì cán bộ không chuyên trách cấp xã thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

   Trường hợp bà Nghiêm Thị Lý là cán bộ không chuyên trách cấp xã, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà thuộc thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

   Như vậy, theo quy định tại khoản 1 Điều 157 của Bộ luật Lao độngnăm 2012, khi bà Lý sinh con được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tuy nhiên, do bà Lý không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nên trong thời gian nghỉ khi sinh con bà Lý không được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn