Chế độ trợ cấp khu về hưu trước tuổi?

26/04/2022

Nay tôi có một vấn đề cần xin quý sở tư vấn như sau : Tôi tên Nguyễn thị Thu Tâm - sinh ngày 21/01/1963 - tôi được tuyển dụng vào làm việc tại Trung tâm CSSKSS TP Đà Nẵng từ ngày 1/1/1983 và đóng BHXH liên tục từ đó đến nay . Đến nay vì điều kiện gia đình và bản thân tôi muốn được về hưu trước tuổi ( 2 năm ) , vậy tôi có được những chế độ trợ cấp gì và tôi phải làm những thủ tục gì để thực hiện nguyện vọng này . Chân thành cảm ơn sự tư vấn giúp đỡ giải quyết theo nguyện vọng cá nhân

  • Trường hợp 1: Nếu bà thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế thì chính sách nghỉ hưu trước tuổi được thực hiện theo Điều 8 Nghị định này.

   Trường hợp 2: Nếu bà không thuộc đối tượng của Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì hiện nay điều kiện hưởng lương hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động được quy định tại Điều 51, Luật BHXH năm 2006 và hướng dẫn tại Điều 27 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ như sau:

   Người lao động đã đóng BHXH đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với mức lương hưu của người đủ điều kiện (quy định tại Điều 50 Luật BHXH và Điều 26, Nghị định này) khi nam đủ 50 tuổi trở lên, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

   Đối với trường hợp có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì không kể tuổi đời.

   Hồ sơ giám định mức suy giảm khả năng lao động

   Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 5/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia BHXH bắt buộc, thì hồ sơ giám định lần đầu gửi đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh tiến hành giám định mức suy giảm khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi gồm:

   - Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động. Trường hợp người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, cơ quan BHXH cấp tỉnh cấp giấy giới thiệu theo mẫu quy định;

   - Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định;

   - Tóm tắt hồ sơ của người lao động theo mẫu quy định.

   Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng

   Hồ sơ hưởng lương hưu hàng tháng đối với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà nam từ đủ 50 tuổi trở lên, nữ từ đủ 45 tuổi trở lên hoặc trường hợp không phụ thuộc vào tuổi đời do có đủ 15 năm làm nghề đặc biệt nặng nhọc, độc hại gửi cơ quan BHXH gồm:

   - Sổ bảo hiểm xã hội (1 bản chính);

   - Quyết định nghỉ việc hoặc bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động hết hạn của người sử dụng lao động (2 bản chính);

   - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa (2 bản chính).

   Theo quy định tại Điều 52 Luật BHXH năm 2006 về mức lương hưu hằng tháng

   "1. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

   2. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%"

   Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, điều kiện nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động và mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại Điều 55 và 56 Luật BHXH năm 2014.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn