Chi phí liên quan thu hồi tài sản nhà nước trong Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

26/04/2022

Kính mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi về xác định chi phí liên quan khi thực hiện thu hồi tài sản nhà nước trong Hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị trong hệ thống Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định 292/QĐ-BHXH năm 2012, chi phí cho việc điều chuyển tài sản nhà nước tại các Cơ quan Bảo hiểm xã hội được liệt kê như sau:

   - Chi phí bảo quản tài sản (chi phí thuê kho, bãi để bảo quản tài sản, chi cho công tác bảo vệ và duy trì hoạt động của tài sản);

   - Chi phí liên quan đến việc bán tài sản nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP đối với trường hợp tài sản nhà nước thu hồi được xử lý theo phương án bán. Trường hợp việc bán đấu giá do Hội đồng định giá và bán đấu giá thực hiện thì chi phí về bán đấu giá tài sản thực hiện theo Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản;

   - Chi phí liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận tài sản;

   - Chi phí khác có liên quan (nếu có).

   Trên đây là nội dung tư vấn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn