Chi trả lương hưu qua Tài khoản thẻ ATM

26/04/2022

Ba tôi nay đã cao tuổi nên đi nhận lương hưu không thuận tiện. Tôi muốn hỏi thủ tục để lương hưu của ba tôi chuyển qua tài khoản ATM của tôi để tôi nhận thay. Tôi cảm ơn.

  • Theo quy định hiện hành, cơ quan BHXH không thể chuyển trả tiền lương hưu hàng tháng của Ba Bạn vào Tài khoản ATM của Bạn.
   Nếu Ba Bạn muốn nhận lương hưu qua Tài khoản ATM thì làm thủ tục theo quy trình sau:
   - Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng có nhu cầu chuyển từ lĩnh tiền bằng tiền mặt sang lĩnh tiền bằng thẻ ATM được tự lựa chọn Ngân hàng Thương mại của Việt Nam trong địa bàn cơ quan BHXH quản lý, có đủ điều kiện cung cấp dịch vụ để tự mở tài khoản thẻ ATM và đăng ký số hiệu tài khoản, tên ngân hàng mở tài khoản ATM với cơ quan BHXH. Chi phí phát hành thẻ ATM, lệ phí chuyển tiền vào tài khoản thẻ ATM của người hưởng do cơ quan BHXH thanh toán; chi phí duy trì tài khoản hàng năm theo quy định của Ngân hàng Thương mại do người hưởng tự thanh toán.
   - Sau khi mở tài khoản ATM, người hưởng nộp chứng từ thu phí phát hành thẻ ATM của ngân hàng cho BHXH tỉnh hoặc BHXH huyện để thanh toán và nộp giấy đề nghị được lĩnh chế độ BHXH hàng tháng theo phương thức chuyển khoản qua ATM theo Mẫu Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu số 20-CBH).

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn