Chuyên viên đo phổ gamma theo tàu được nghỉ ốm đau bao nhiêu ngày?

Ngày hỏi:03/10/2019

Bạn Đặng Quốc Lợi gửi đến ban biên tập câu hỏi: "Tôi là chuyên viên đo phổ gamma theo tàu. Tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được hơn 10 năm. Hiện nay tôi phải nhập viện điều trị bệnh tiểu đường, anh chị cho tôi hỏi hiện nay theo quy định của pháp luật thì tôi được nghỉ ốm đau tối đa bao nhiêu ngày? "

 

  • Căn cứ Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc độc hại ban hành kèm Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH thì công việc Đo phổ gamma theo tàu là công việc thuộc danh mục công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm theo quy định của pháp luật.

   Mặt khác căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

   Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng:

   + Tối đa 30 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm;

   + Tối đa 40 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

   + Tối đa 60 ngày/năm, nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

   Với ngành nghề nặng nhọc, độc hại: Được thêm 10 ngày/năm so với điều kiện bình thường.

   Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì công việc của bạn là Đo phổ gamma theo tàu đây là công việc thuộc danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc độc hại, mặt khác bạn đã tham gia bảo hiểm xã hội được 10 năm do vậy thời gian được nghỉ tối đa để hưởng chế độ ốm đau của bạn khi có xác nhận của cơ quan khám chữa bệnh có thẩm quyền là 40 ngày.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn