Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện giải quyết những chế độ bảo hiểm xã hội nào?

26/04/2022

Đang công tác tại phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện giải quyết những chế độ bảo hiểm xã hội nào?

  • Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện giải quyết những chế độ bảo hiểm xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 về Quy trình giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Giải quyết hưởng các chế độ BHXH đối với người lao động, thân nhân người lao động thuộc các đơn vị SDLĐ theo phân cấp quản lý thu.

   - Người đang đóng BHXH bắt buộc đề nghị hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát.

   - Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện.

   - Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

   - Thân nhân của các đối tượng: Người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện.

   - Làm thủ tục di chuyển hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chuyển hưởng đến địa bàn khác.

   - Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyển cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn