Còn thiếu 12 năm đóng BHXH phải làm gì để được nhận lương hưu nhanh nhất?

Ngày hỏi:08/03/2019

Tôi năm nay đã đến tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên tôi vẫn còn đóng thiếu bảo hiểm 12 để đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng. Tôi nghe có thể đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những năm còn thiếu. Vậy Ban tư vấn cho tôi hỏi tôi phải đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như thế nào để được hưởng lương hưu nhanh nhất.

Ngọc Hùng - Tiền Giang

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 134/2015/NĐ-CP về phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện:

   - Đóng hằng tháng;

   - Đóng 03 tháng một lần;

   - Đóng 06 tháng một lần;

   - Đóng 12 tháng một lần;

   - Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

   - Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

   ==> Như bác trình bày thì bác còn thiếu 12 năm đóng bảo hiểm xã hội. Bác muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyên để được hưởng lương hưu hàng tháng. Như vậy để được lãnh lương hưu nhanh nhất thì bác sẽ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 1 lần cho 2 năm, sau 2 năm thì bác sẽ đóng tiếp 1 lần cho 10 năm. Khi đóng đủ thì bác sẽ được nhận lương hưu hàng tháng.

   Mong rằng những tư vấn của chúng tôi sẽ giúp giải đáp được những vướng mắc của bạn.

   Chúc sức khỏe và thành công!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn